WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
 2019-10-04 Pierwszy Piknik Międzypokoleniowy https://portalpolonii.com.au

W czwartek 3 października uczniowie szkół polskich wraz z rodzicami i dziadkami oraz seniorzy z Social Support Group w Oakleigh, Doveton i Relax spotkali się na Pierwszym Pikniku Międzypokoleniowym. To wyjątkowe spotkanie odbyło się na terenie Domu Polskiego SYRENA, a zostało zorganizowane przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.

W wydarzeniu wzięli również udział wyjątkowi goście: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku wraz z nauczycielkami oraz Panią dr Karoliną Szymborską ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którzy przyjechali do Australii w ramach projektu „Razem dla edukacji” łączącego szkoły z Polski ze szkołami polonijnymi z całego świata. Szkołą partnerską dla Szkoły z Ełku jest Szkoła Polska im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Uczniowie obu szkół spędzają aktywnie czas na warsztatach i wycieczkach edukacyjnych.

Warsztatowo czyli na wesoło

Celem pikniku było połączenie dużych i małych przy wspólnej zabawie i nauce o polskich tradycjach. Po krótkim powitaniu zebranych gości, pani Bożena Iwanowska zaprosiła uczestników warsztaty tematyczne. Warsztaty tegorocznego pikniku poświęcone zostały legendom (o krakowskim Lajkoniku i Warszawskiej Syrence), rękodziełu (wycinanki i plecenie koszyków) oraz gotowaniu (warsztaty kulinarne).

Warsztaty o krakowskim Lajkoniku poprowadziła Halina Puszkar – nauczycielka i koordynatorka ze Szkoły Polskiej im. Marii Konopnickiej w Essendon. W roli pomocników wystąpili Jej wnukowie: Kamil – który pięknie grał na akordeonie i saksofonie, Albert – który wystąpił w podwójnej roli Krakowiaka i Lajkonika oraz Aniela – w stroju Krakowianki. Na warsztacie dzieci mogły dowiedzieć się kim był Lajkonik i dlaczego jest on związany z Krakowem. A także, samodzielnie udekorować wianki lub pokolorować obrazek Lajkonika. W rytm piosenki „Hej, na krakowskim rynku” dzieci zatańczyły krakowiaka.

Warsztaty o warszawskiej Syrence poprowadziła Justyna Tarnowska związana ze Szkołą Polską im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Na warsztacie uczestnicy mogli poznać legendę o Syrence, która bardzo dawno temu pokochała Warszawę i obiecała jej bronić w chwilach zagrożenia. W każdej z grup jedna osoba miała możliwość przebrać się w strój Syrenki i choć na chwilę „zapozować” z szablą i tarczą. Było także układanie puzzli i dekorowanie brokatem Syrenki, a także krótka historia miasta Warszawy i jego trudnych powstańczych dni. Wspominając małych walczących zaśpiewaliśmy „Warszawskie dzieci”.

Trzeci warsztat „W świecie wycinanek” poprowadziły Małgorzata Żuchowska (koordynatorka SSG) i Monika Krajewski (nauczycielka i koordynatorka ze Szkoły Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne. Uczestnicy poznali wiele ciekawych wzorów wycinanek, które mogli poćwiczyć. Były i łowickie kwiaty, i śniegowe gwiazdki, jak i dekoracyjne ornamenty. Powstały piękne, kolorowe projekty, które uczestnicy mogli nakleić na czarnym tle i zabrać na pamiątkę do domu.

Czwarty warsztat poprowadziła Joanna Gołębiowska (nauczycielka ze Szkoły Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne) przy nieodzownym wsparciu Anny Mróz – uczestniczki SSG w Doveton. Pani Ania pokazała dzieciom technikę zwijania papierowych rurek, z których wykonuje piękne przestrzenne prace np. koszyki, choinki, szyszki. Dzieci i dorośli ochoczo zwijali wąskie ruloniki. Uzbierała się całkiem spora kupka rurek, więc Pani Ania obiecała zrobić z nich później koszyk. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy

Warsztaty kulinarne poprowadziły Bożena Iwanowska i Mariola Brewińska z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Podczas warsztatów poszczególne grupy przygotowywały desery dla uczestników pikniku: ptysie, wafelki przekładane różnymi masami, sałatkę owocową oraz tiramisu. Ubrani w ochronne stroje z zapałem miksowali, mieszali, kroili. Wiele osób nie mogło się doczekać, kiedy skosztuje tych pyszności.

Polonez

Zaraz po obiedzie, który zaserwowała niezawodna Restauracja Domu Polskiego SYRENA pod kierownictwem szefowej Magdy Domżalskiej, uczestnicy Pikniku, jak i członkowie Klubu Seniora w Rowville udali się na plac przez salami szkolnymi, aby zatańczyć tradycyjny polski taniec chodzony Polonez. Wodzirejem była Halina Puszkar, która pokazywała kroki i figury oraz kierowała tancerzy w odpowiednią stronę. Tańczyliśmy do melodii poloneza Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”, który grał na akordeonie Kamil Rawdanowicz. Atmosfera zabawy udzieliła się wszystkim i na sam koniec zaśpiewaliśmy piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” zespołu Bayer Full.

Mamy nadzieję, że w tym samym lub większym gronie spotkamy się za rok na II Pikniku Międzypokoleniowym.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Justyna Tarnowska
PORTAL POLONII W WIKTORIIPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook