WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Norwegia
 2019-10-06 „Oslo śpiewa (nie) zakazane piosenki” Ambasada RP w Oslo

Koncert pieśni Powstania Warszawskiego, przygotowany przez Klub Polski w Norwegii, odbył się w Oslo

W dniu 28.09 br. w Kampen Kirke w Oslo odbył się koncert zorganizowany przez Klub Polski w Norwegii „Oslo śpiewa (nie) zakazane piosenki” poświęcony Powstańcom Warszawskim. Koncert otworzyła Pani Ambasador Iwona Woicka –Żuławska. Tego wieczoru na scenie wystąpiło kilkunastu znakomitych śpiewaków - amatorów, którzy przy akompaniamencie zespołu muzycznego, zapewnili niezapomniany wieczór kilkusetosobowej widowni. Na wielkie brawa i podziw widowni zasłużyły też dzieci, które występowały na scenie z wielkim zaangażowaniem śpiewając powstańcze piosenki. Dzięki wydrukowanym śpiewnikom publiczność mogła aktywnie uczestniczyć w koncercie i włączyć się do śpiewania.

Podczas koncertu wykonano osiemnaście piosenek, w tym: "Warszawianka", "Chłopcy silni, jak stal", " 1 sierpnia dzień krwawy", "Marsz Mokotowa", "Pałacyk Michla", "Hej chłopcy, bagnet na broń", "Sanitariuszka Małgorzatka", "Marsz Żoliborza", "Modlitwa Obozowa", "Dziś idę walczyć, mamo", "Warszawo ma", "Szturmówka", " Zośka" , "Moja mała dziewczynko z AK", "Na wojenkę poszli chłopcy", "Deszcz jesienny", "Warszawskie dzieci". Każda z piosenek poprzedzona była krótką informacją o genezie powstania. Został też wyrecytowany poruszający wiersz „Czerwona zaraza” odwołujący się do bierności Armii Czerwonej w czasie Powstania Warszawskiego i jej bezwzględnej strategii.

W wydarzeniu oprócz Polonii i pracowników Ambasady uczestniczyli zaproszeni norwescy goście, dla których organizator przygotował tłumaczenia wszystkich wykonywanych podczas koncertu utworów.

Po koncercie podziękowanie wygłosiła Pani Konsul Anna Śmiałek-Grzyb. Publiczność dziękowała owacją na stojąco wykonawcom, śpiewakom i instrumentalistom oraz wszystkim osobom pracującym przy projekcie za włożoną pracę i dbałość o wysoki poziom artystyczny.

Koncert był transmitowany przez Radio Wataha. Retransmisja koncertu jest dostępna na Facebooku Klubu Polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Oslo
Klub Polski w Norwegii / Den polske klubben i Norge


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook