WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-10-06 Inwestytura nowego Konsula Honorowego RP w Rio Grande do Sul Zdzislaw Malczewski

4 października 2019 r w siedzibie Towarzystwa Polonia w Porto Alegre odbyła się ceremonia inwestytury Sergia Sechinskiego - nowego Konusla Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w stanie Rio Grande do Sul. 20 czerwca 2013 r. odbyła się instalacja Konsulatu Honorowego RP w Rio Grande do Sul z siedzibą w stolicy tego stanu w Porto Alegre. Pierwszym Konsulem został Pan Wilson Rodycz.

W tym ważnym wydarzeniu dla Polonii tego stanu, jak też dla zacieśnienia kontaktów polsko-brazylijskich, szczególnie w tym południowym stanie Federacji Brazylijskiej wzięli udział przedstawiciele życia politycznego oraz liczne grono Polonusów wraz z naszymi przyjaciółmi Brazylijczykami.

Ze stolicy Brasílii przybył Pan Mauricio Dziedricki - deputowany federalny, Pan Ricardo Schlomer Gomes z Prefektury Municypalnej Porto Alegre odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, Pani Dorota Bogutyn - Konsul Generalna RP z Kurytyby.

Wśród uczestników byli przedstawiciele społeczności polonijnej z różnych regionów tego stanu: Áurea (odległe o 400 km od stolicy stanu), Erechim (Pani Wanda Groch była Konsul Generalna na region Alto Uruguai i Missões wraz z mężem Niltonem), Dom Feliciano (ks. proboszcz Tomasz wraz z prefektem Municypium i kilku osobami. 170 km od stolicy stanu), Nova Prata (Pan Andre Hamerski z żoną Vandą i kilku młodymi Polonusami; odległość ponad 200 km od Porto Alegre).

W wydarzeniu uczestniczył także ks. Zdzisław - rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, którego poproszono o zabranie głosu.

Przemawiali także: deputowany federalny, przedstawiciel Prefektury Municypalnej, Konsul Generalna z Kurytyby i oczywiście nowy Konsul Honorowy. W trakcie swojego wystąpienia uczynił piękny i zarazem symboliczny gest. Poprosił młodzież obecną na sali, a z którą był w Polsce jako opiekun w ramach programu "Polska jest w Tobie" zorganizowanego w bieżącym roku dla młodzieży polonijnej przez Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", aby stanęła przy nim przy pulpicie! Nowy Konsul Honorowy jako były nauczyciel języka angielskiego ma wspólny język z młodymi Polonusami. Wierzymy, że w swojej działalności dyplomatycznej postawi na młodych Polonusów w tym stanie!


SWP

Od lewej: Dorota Bogutyn, Sergio Sechinski, Marisa Lunardelli Pezzol, Zdzisław Malczewski i Luis Antônio Bochenek,


Jestem bardzo szczęśliwy, że zaproponowana polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych kandydatura Pana Sergia Sechinskiego na Konsula Honorowego została zaakceptowana i potwierdzona przez brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Itamaraty. Ówczesny wiceminister MSZ Pan Jan Dziedziczak pozytywnie ustosunkował się do przesłanej Mu przeze mnie sugestii, jeśli chodzi o kandydata na Konsula Honorowego, aby nim został Pan Sergio Sechinski - Brazylijczyk kochający swój kraj i będący jego lojalnym obywatelem, jest bardzo dumny ze swojego polskiego pochodzenia i jest bardzo zaangażowanym w naszej społeczności polonijnej w ponad półtoramilionowej stolicy stanu RS jakim jest Porto Alegre!

Po oficjalnej ceremonii była okazja do rozmów przy lampce wina i słodyczach. Było to wydarzenie ważne, szlachetne i w duchu przyjaźni. Pomimo ulewnego deszczu, przybyło bardzo dużo osób, które wypełniły duży salon. Było poważnie, nobliwie, ale także królował klimat szczerej przyjaźni polsko-brazylijskiej i polonijno-riograndeńskiej!

To co mnie buduje, zarazem bardzo cieszy i realizuje w pełnieniu misji w Porto Alegre, to aktywna obecność trzech instytucji: Towarzystwa Polonia, Kapelanii Polskiej i Konsulatu Honorowego! Między nimi nie ma rywalizacji, niesnasek, ale harmonijna współpraca dla dobra społeczności polonijnej! Oby w innych regionach, miastach tego przyjaznego Polsce i Polonii kraju było więcej takich znaków jedności w różnorodności działania, jak to postrzegam w stolicy stanu Rio Grande do Sul!

Niech żyje Brazylia, niech żyje Polska i wzmacnia się jeszcze przyjaźń istniejąca między naszymi krajami od zawsze! Oby kontakty bilateralne umacniały się, a Polonia stawała się pomostem w tych kontaktach!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ks. Zdzisław Malczewski
(Zdjęcia udostępnione przez: Gabrielę, Marisę, Bethy, Estácia Filho, Dionisia, Luiza)PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook