WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Norwegia
 2019-10-06 RZECZNIK PRAW DZIECKA W OSLO Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Oslo

04.09 w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na uroczystości obecny był Rzecznik Praw Dziecka Minister Mikołaj Pawlak oraz Konsul RP w Królestwie Norwegii P. Anna Śmiałek-Grzyb.

Na początku uroczystości głos zabrała Kierownik Szkoły P. Katarzyna Słabowska-Wachowiak, która powitała gości, uczniów oraz rodziców oraz poinformowała, że od 1.września placówka zmieniła swoją nazwę i Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo stał się Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Oslo.

Zwieńczeniem Kampanii Patron Szkoły rozpoczętej w styczniu 2018 roku jest imię szkoły Bohaterowie Narwiku, które przyznane zostało szkole na mocy kwietniowego rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej P. Anny Zalewskiej.

Minister Mikołaj Pawlak oraz Konsul RP w Królestwie Norwegii życzyli uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy pięknej poezji z czasów II wojny w wykonaniu uczniów klas 1-3, a tło historyczne tragicznych wydarzeń września 1939 roku przedstawili uczniowie klasy 7 i liceum ogólnokształcącego. Montaż słowny przygotowała P.Iwona Prokop.

Na uroczystości obecni byli harcerze, których opiekunem jest hm Marta Radwańska. Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w pięknej i nastrojowej scenerii, której autorem jest Kierownik szkoły P.Katarzyna Słabowska-Wachowiak.

Plakaty czasów II wojny światowej przygotowała P.Danuta Sierakowski.

Po części oficjalnej Minister Mikołaj Pawlak rozmawiał z rodzicami i uczniami oraz wpisał się do Księgi gości. Kierownik Szkoły P.Katarzyna Słabowska-Wachowiak przekazała Ministrowi pamiątkowy plakat zaprojektowany przez artystkę i malarkę P.Justynę Smółkę, który przedstawia Podhalańczyka i znajduje się w logo szkoły, a upamiętnia bohaterskich żołnierzy z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy walczyli o Narwik w 1940 roku.

Plakat został zaprojektowany na uroczystość nadania szkole imienia, która odbyła się 14 września 2019 roku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w OsloPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook