WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Peru
 2019-10-07 XIV Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy w Limie Ambasada RP w Limie

Młodzi tancerze z różnych krajów świata zgromadzili się na imprezie artystycznej zorganizowanej przez Narodową Wyższą Szkołę Baletu.

W ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Młodych Tancerzy w Limie, podczas gali głównej konkursu, zaprezentował się polski zespół, pod kierownictwem Prof. Beaty Książkiewicz.

Zgromadzonej publiczności szczególnie spodobał się zaprezentowany przez polskich artystów taniec góralski, w strojach ludowych.

Podczas pobytu zespołu w stolicy Peru, artyści odwiedzili ponadto Park Polonii w Limie, byli także gośćmi Ambasady RP, gdzie spotkali się z uczestnikami warsztatów kulturowych.

Wyjątkowo, sobotnie zajęcia taneczne poprowadziła prof. Książkiewicz, co było bardzo ciekawym doświadczeniem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w LimiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook