WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-10-07 82. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku PAI

W niedzielę słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła 82. Parada Pułaskiego. Tematem przewodnim tegorocznej parady była działalność Ignacego Jana Paderewskiego oraz 100-lecie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Parada, organizowana od 1937 roku, przemierza tradycyjnie prestiżową nowojorską 5 Aleję. Zainicjował ją w niedzielę zespół taneczny Polish American Folk Dance Company. Tancerki w pięknych ludowych strojach zaprosiły do poloneza m.in. amerykańskiego senatora Charlesa Schumera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotra Naimskiego oraz ambasadora RP w USA Piotra Wilczka. Witano ich chlebem, solą i winem.

Amerykański senator mówił, że z radością przyjął wiadomość o rekomendacji Polski do programu umożliwiającego naszym rodakom podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wiz (Visa Waiver Program – VWP).

Schumer, który od lat demonstruje poparcie dla uwzględnienia Polski w VWP, był współinicjatorem projektu oczekiwanej kompleksowej reformy imigracyjnej, która miała to ułatwić. Jak mówił w niedzielę, cieszy się, że Polacy nie będą już traktowani jak cudzoziemcy drugiej kategorii. Pozdrawiał i witał zgromadzonych na trasie parady widzów, robił sobie z nimi zdjęcia.

Na paradę przybyła też sympatyzująca od dekad ze społecznością polonijną członkini Izby Reprezentantów Carolyn Maloney.

Pośród defilujących tłumów byli m.in. przedstawiciele organizacji i instytucji polonijnych, w tym Centrum Polsko-Słowiańskiego i Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, polonijnych parafii i szkół dokształcających.

Przemaszerowali też weterani, duchowieństwo, dzieci młodzież, harcerze, zespoły artystyczne, sportowcy, policjanci, strażacy oraz kadeci z elitarnej akademii wojskowej w West Point. Byli też uczestnicy Kongresu 60 Milionów obradujący w Nowym Jorku.

Wielkim Marszałkiem Parady został po raz pierwszy reprezentujący stan Connecticut konsul honorowy RP Darek Barcikowski. Wydarzenie uatrakcyjniły udekorowane rydwany, w tym PLL LOT, z których pozdrawiali zgromadzone tłumy Miss Polonia z różnych miast, dzielnic i środowisk.

„Jest to coś niesamowitego, że Polonia może tak tłumnie manifestować swoja kulturę, swoje dziedzictwo w najbardziej chyba prestiżowym miejscu świata, na 5 Alei na Manhattanie. Nie ma bardziej prestiżowego miejsca, gdzie moglibyśmy się pokazać” – powiedział Daniel Bociąga, który przyleciał do Nowego Jorku z Chicago.

Jak wyjaśnił specjalnie przykuła jego uwagę niesamowita liczba harcerzy. Zauważył, że nowojorskie wydarzenie obserwuje więcej ludzi niż paradę z okazji święta 3 Maja w Chicago. Może także dlatego – uzasadniał – że w Nowym Jorku defilada odbywa się w samym centrum miasta, podczas gdy w Chicago przechodzi położoną nad jeziorem ulicą, nie będącą głównym szlakiem.

82 z kolei parada przebiegała pod hasłem stulecia nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych i przypominała o zasługach Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolorowy przemarsz poprzedziła, jak zwyczaj każe, Msza święta w katedrze Świętego Patryka. Celebrował ją m.in. biskup pomocniczy Rockville Centre Andrzej Zglejszewski.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Gromada Zuchowa "Krokusy"
Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Wallington
Polonia of Long Island
Polska Szkoła św. Michała w Lyndhurst, NJ
Polish American Sports Association
Szkola Jezyka Polskiego im Jana Pawla II, New Britain, CT
Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NYPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook