WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Francja
 2019-10-07 SALON MARII SZYMANOWSKIEJ W BIBLIOTECE POLSKIEJ W PARYŻU Elzbieta Zapolska

W kolejnym Salonie Marii Szymanowskiej, który odbędzie się 23 października w Bibliotece Polskiej na wyspie Św. Ludwika w Paryżu, Dorota Cybulska-Amsler wykona na historycznym pianoforte z 1810 roku utwory Franciszka Lessla, Karola Kurpińskiego i symbolicznej gospodyni Salonόw – Marii Szymanowskiej.

Wszyscy ci trzej kompozytorzy należeli do aktywnych współtwórców i uczestnikόw życia kulturalnego Warszawy na początku okresu porozbiorowego. Figurują oni m.in. wśród autorόw muzyki Śpiewόw historycznych do tekstόw Juliana Ursyna Niemcewicza, stworzonych na zamówienie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wydanych po raz pierwszy w roku 1809. Ten znany i ceniony zbiór pieśni historyczno-patriotycznych publikowany był wielokrotnie przez cały XIX wiek.

Wszystkich zainteresowanych twórczością i historią tych ważnych dla polskiej kultury postaci zapraszają do udziału w Salonie jego współorganizatorzy: Towarzystwo im. Marii Szymanowskiej i Towarzystwo Historyczno-Literackie/Biblioteka Polska w Paryżu oraz Stowarzyszenie « Wspólnota Polska ».

Rezerwacja miejsc: • evenements@bplp.fr • +33.(0)1.55.42.91.87PROGRAM KONCERTU

Franciszek Lessel                Fantazja op.10, dedykowana Muzio Clementi’emu
(1780-1839)

Maria Szymanowska        3 Polonezy
(1789-1831)

Franciszek Lessel               Fantazja op.13, dédykowana Cecyli Beydale

Maria Szymanowska        Nokturn le Murmure [Szmer]
2 Etiudy

Franciszek Lessel               Wariacje op.15 Jichav Kozak za Dunaju

Karol Kurpinski                  Fuga na temat Jeszcze Polska nie zginęła
  (1785-1857)

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Elzbieta Zapolska
prezes Towarzystwa Marii SzymanowskiejPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook