WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-10-08 Wokół Gustawa Herlinga-Grudzińskiego PAI / Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija

1 października - odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie poświęcone 100 leciu urodzin Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Na ekspozycji prezentowane są prace uczniów POSSP, uczniów Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (Patrycja Żukowska, Wiktoria Proczuchanowa, Daniel Kuczko, Edyta Krasowska, Adriana Barkowskaja, Katarzyna Barkowskaja, Ariana Dowidowicz, Paulina Sakowska, Inesa Janukiewicz pod kierownictwem nauczycielki Renaty Utowki) oraz uczniów Szkoły Plastycznej w Mińsku.

Gustaw Herling-Grudziński urodził się 19 maja 1919 roku w Kielcach, a zmarł 4 lipca 2000 w Neapolu. Pisarz polski i włoski. Więzień obozów koncentracyjnych i żołnierz, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Po wojnie nie wrócił do kraju, do końca życia związany z Neapolem. Zasłynął jako autor Innego Świata, ale za swoje opus magnum uważał monumentalny, prowadzony przez trzy dekady Dziennik pisany nocą; ponadto autor opowiadań, esejów, recenzji. W różnych okresach związany z londyńskimi „Wiadomościami”, paryską „Kulturą” i monachijską rozgłośnią Radio Wolna Europa. W okresie PRL objęty całkowitym zakazem publikacji.

Rok 2019 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAI / Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook