WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-10-08 Rejonowy konkurs „Pokochaj Polską Mowę 2019“ http://www.salcininkai.lt

W piątek, 27 września, odbył się w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace tradycyjny konkurs jęz. polskiego „Pokochaj Polską Mowę“. Bardzo cieszy, że w tym roku szkolnym przybyło do nas dużo uczniów z rejonu wileńskiego: Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Z naszego rejonu wzięli udział uczniowie z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace, Gimnazjum im. L.Narbuta w Koleśnikach.

Uczniowie rozwiązywali test w ciągu 1 godziny, za który mogli uzyskać 42 punkty. Zadania konkursowe składały się z dwóch części: językowej oraz czytania tekstu ze zrozumieniem, które były niełatwe i wymagały posiadania dobrej wiedzy. Gdy prace były wykonane, utworzona rozkazem pani dyrektor gimnazjum im. E.Orzeszkowej Mirosławą Szostak, grupa sprawdzająca przystąpiła do pracy.

Oczekując na wyniki, wszyscy uczniowie wraz ze swoimi paniami mieli ciekawą wycieczkę do pałacu Balińskich w Jaszunach, za którą serdecznie dziękujemy panom dyrektorowi Kazimierzowi Karpiczowi oraz za piękne opowiadanie przewodnikowi Jewgeniuszowi Furso.

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe ufundowane przez Pomoc Polakom na Wschodzie, które pomogło zorganizować i realizować dany konkurs. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie się i uczestnictwo w konkursie.

Zwycięzcami rejonowego konkursu „Pokochaj Polską Mowę 2019“ zostali: III miejsce Magdalena Galin - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, naucz. Wiesława Komolubiene III miejsce Adriana Atmanowicz - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, naucz. Danuta Podlipska III miejsce Karolina Gotowiecka - Gimnazjum im. L.Narbuta w Koleśnikach, naucz. Joanna Krasowskaja.

Serdecznie gratulujemy!!!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://www.salcininkai.ltPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook