WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
 2019-10-09 Hermanowicze - Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego https://pilsudczycykresy.blogspot.com

W granicach II Rzeczypospolitej miasteczko Hermanowicze nad rzeką Dzisną stanowiło siedzibę gminy Hermanowicze powiatu dziśnieńskiego województwa wileńskiego, obecnie wieś w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego na Białorusi.

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego znajduje się na cmentarzu katolickim między Hermanowiczami a Ciereszkami i jest pod opieką Piłsudczyków. Składa się z 53 mogił, pogrzebano tu żołnierzy z 23 Pułku Piechoty, 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, 6 Pułku Piechoty Legionów i 8 Pułku Artylerii Polowej poległych w czerwcu i lipcu 1920 roku. Według informacji Mariusza Proskienia, spoczywają tu kawalerowie orderu Virtuti Militari: ppor. Stanisław Łabiński, szer. Franciszek Daćko i ppor. Włodzimierz Pawulski.

Prace renowacyjne kwatery żołnierzy Wojska Polskiego prowadzone przez Piłsudczyków od czerwca do początku października br.

Wyrażamy wielką wdzięczność Ambasadzie RP w Mińsku za wsparcie prac renowacyjnych.

Zarys historii 23-go pułku piechoty, Stefan Witkowski, Warszawa 1928:

„Dnia 13 czerwca 1920 r. 23 pułk piechoty od dwóch dni zajmuje stanowiska okrakiem na rzece Dzisnie, wzdłuż miejscowości Łatoszki, Krupiniszoze, Jamno, Lipacin do jeziora Jelnia. Wszystkie bataliony pułku stoją w pierwszej linii, wydzieliwszy po jednej kompanii do odwodów. Odwodem całego pułku są dwa bataliony 30-go pułku strzelców kaniowskich.

Od dwóch dni nieprzyjaciel silnie ostrzeliwuje ogniem artylerii stanowiska 23 pułku piechoty, by dnia 13 czerwca, podciągnąwszy świeże oddziały przejść do natarcia; główne jego natarcie idzie północnym brzegiem Dzisny. Jedna z kompanii III batalionu cofa się. Powstałą luką nieprzyjaciel wdziera się na tyły. Kompanie I batalionu i reszta kompanii III batalionu odpierają tymczasem natarcie od frontu, gdy wtem niespodziewanie spostrzegają na swoich tyłach oddziały nieprzyjacielskie. Przemęczeni żołnierze chwieją się i rozpoczynają opuszczać swe stanowiska. Pozostają jedynie grupki przy oficerach i podoficerach, stawiające rozpaczliwy opór.

Otoczony przez Rosjan dowódca 1-ej kompanii, ppor. Stanisław Łabiński, wystrzeliwszy wszystkie naboje, ostatnim pozbawił się życia, by nie dostać się do niewoli. W podobnym położeniu broni się z pogardą śmierci ppor. Longin Gładyszewski, aż pada przekłuty bagnetami.

Równie dzielnie zachowuje się szeregowiec Franciszek Daćko, który nie tylko, że sam nie opuszcza swego stanowiska, ale jeszcze zawraca cofających się kolegów.

Groźną sytuację ratuje dowódca III batalionu 23-go pułku piechoty ppor. Tadeusz Niezabitowski. Na czele kompanii odwodowej rzuca się on na nieprzyjaciela, odbiera utracone stanowiska i zamyka odwrót oddziałom rosyjskim, które przeniknęły na tyły pułku. Walka kończy się porażką nieprzyjaciela. Bój pod Jamnem i Szendzinem należy do najkrwawszych, jakie pułk do tej pory stoczył: 17 żołnierzy okupiło to zwycięstwo śmiercią, kilkudziesięciu ranami.

(…) W czasie swego kilkudniowego pobytu w 10-ej dywizji piechoty 23-ci pułk piechoty stracił 20 oficerów, 300 szeregowych – zdobył 30 karabinów maszynowych i kilkuset jeńców“.

Spis poległych:

 • Adamczuk Wiktor, szer., 23 pp, pol. 17.06.1920
 • Antonowski Henryk, bomb., 6 bat. 3 pap, pol. 18.06.1920
 • Baran Stanisław, szer., 11 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Bernaciak Wojciech, szer., 30 pp, pol. 08.06.1920
 • Daćko Franciszek, szer. 4 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920 (odzn. VM)
 • Delenda Szymon, szer., 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Dolak Stanisław, sap., 10 baon sap. pol. 16.04.1920
 • Dubaj Franciszek, szer., 6 kmp 23 pp, pol. 14(12).06.1920
 • Frydl Adam, sap., 10 baon sap. pol. 24.06.1920
 • Gmerek Aleksander, szer., 30 pp, pol. 09.06.1920
 • Jaworski Wojciech, szer., 1 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Kamiński Szymon, kan., 9 bat. 8 pap, pol. 02.07.1920
 • Kapłon Jan, szer., 11 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Kieroński Jan, ppor., 23 pp, pol. 13.07.1920
 • Kipert(?) Józef, szer. 10 kmp. 6 pp leg., pol. 29.10.1919
 • Koperski Jan, szer. 30 p.strz. kan., pol. 08.06.1920
 • Kostkowski Józef, szer., 3 kmp. 23 pp, pol. 18.06.1920
 • Kowalski Jan, szer., 3 kmp. 23 pp, pol. 14.06.1920
 • Krawczyk Władysław, szer., 23 pp, pol. 14.06.1920
 • Kruk Stanisław, szer., 8 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Krysiak Józef, szer., 30 p.strz. kan., pol 08(05).06.1920
 • Lenarczyk Paweł, st.szer., 1 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Łabiński Stanisław, ppor., 1 kmp 23 pp, pol. 13.06.1920 (odzn. VM)
 • Łuszczak Jan, szer., 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Marciniak Jan, szer., 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Mazuś Józef, szer., 8 kmp. 23 pp, pol. 16.06.1920
 • Michalak Antoni, kpr., 3 bat. 8 pap, pol. 26.06.1920
 • Nabiałek Stanisław, szer., 7 kmp. 23 pp, pol. 14.06.1920
 • Nowakowski Jan, st.szer., 5 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Nowosad Borys, szer., 1 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Nowosad Jakub, szer., 23 pp, pol. 06.06.1920
 • Paciejewski Wojciech, szer., 1 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Pajdosz Kazimierz, szer., 7 kmp. 23 pp, pol. 14.06.1920
 • Pawulski Włodzimierz, ppor., 30 p.strz. kaniowskich, pol. 04.(13.)07.1920 (odzn. VM)
 • Pichlak Franciszek, szer., 10 kmp. 23 pp, pol. 16.06.1920
 • Radomski Józef, st.szer. 10 kmp. 6 pp leg., pol. 29.10.1919
 • Rajszewski Wincenty, szer. 12 kmp. 23(?) pp, pol. 13.06.1920
 • Rakitowski Jan, plut., pluton żand. 10 DP, pol. 18.06.1920
 • Respond Władysław, szer. 4 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Rordas(?)/Pordas(?) Józef, szer., 30 p.strz. kan., pol. 13.06(?).1920
 • Rumiński Józef, szer., 10 kmp. 23 pp, pol. 16.06.1920
 • Saniewski Ludwik, kan., 9 bat. 8 pap, pol. 02.07.1920
 • Seniuk Feliks, szer., 10 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Sitarski Andrzej, szer. 4 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Smolnik Szczepan, szer., 2 kmp. 23 pp, pol. 12.06.1920
 • Sołtys Stanisław, szer., 3 kmp. 23 pp, pol. 18.06.1920
 • Stolarczyk Jan, szer., 12 kmp. 23 pp, pol. 18.06.1920
 • Studziński Roman, szer., 23 pp., pol. 17.06.1920
 • Szajko Bolesław, kpr., 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Ślaz Bolesław, szer. kmp. techn. 23 pp, pol. 21.06.1920
 • Zabłotny Michał, szer. 4 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • Złotko Stefan, szer., 1 kmp. 23 pp, pol. 13.06.1920
 • 8-miu nieznanych żołnierzy Wojsk Polskich


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: mjr. zw. Denis Krawczenko
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa PiłsudskiegoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook