WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy
 2019-10-09 „Fajna Ferajna – powstanie warszawskie oczyma dziecka”– lekcja historii w Szkole Polskiej w Rzymie. Szkola Polska w Rzymie

Uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii.

Dzięki wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie i projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie w Szkole Polskiej w Rzymie po raz kolejny zorganizowane zostało spotkanie z cyklu „Spotkanie z polskim twórcą”.

75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była okazją do spotkania Konsula RP w Rzymie, pani Agaty Ibek- Wojtasik, z uczniami Szkoły Polskiej w Rzymie. W ramach kolejnej edycji projektu „Spotkanie z polskim pisarzem”, dofinansowanego ze środków z funduszu polonijnego MSZ przez Wydział Konsularny RP w Rzymie a zrealizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, w Szkole Polskiej w Rzymie odbyło się spotkanie z autorką książki „ Fajna Ferajna- powstanie warszawskie oczyma dziecka” p. Moniką Szumowską oraz reżyserem i producentką filmu powstałego na jej podstawie – panią Zofią Pęgowską i Tomaszem Stankiewiczem.

Autorom udała się szuka niezwykła. Wprowadzili dzieci i młodzież do świata uczestników powstania- wówczas kilkuletnich dzieci- pozwalając współczesnym nastolatkom patrzeć na ten tragiczny czas ich oczyma. Uczniowie reagowali niezwykle emocjonalnie, z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o losach bohaterów książki i filmu a następnie obejrzeli film, który pozwolił im zobaczyć powstanie warszawskie oczyma ich rówieśników. To wspaniała lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci młodym Polakom z Rzymu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkola Polska w RzymiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook