WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-10-10 Narodowe Czytanie w Konsulacie RP w Nowym Jorku Bożena Mahmoud

23 września 2019 roku pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda spotkała się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP na Manhattanie z uczniami i nauczycielami wybranych szkół polonijnych na wspólnym czytaniu noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, lektury należącej do tegorocznej, ósmej, edycji Narodowego Czytania.

Podczas spotkania ogłoszono również rozpoczęcie inicjatywy charytatywnej „Wagon Dobroczynności”- nowego projektu „Rodziny Polonijnej”, który ma na celu wspieranie chorych dzieci, przebywających w szpitalu lub pochodzących z ubogich rodzin.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Bożena Mahmoud
rzecznik prasowy CPSD
zdjęcia: prezydent.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook