WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-10-10 XI SPOTKANIE RODZIN MUZYKUJĄCYCH WE LWOWIE Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

5 października 2019 r. we Lwowie odbyło się XI Spotkanie Rodzin Muzykujących organizowane przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie.

Na spotkanie przybyły rodziny z Łucka na Wołyniu, Borysławia, Trzcieńca, Medenic, Złoczowa (obw. lwowski), Browarów, Białej Cerkwi (obw. kijowski). Koncert zaszczyciła swą obecnością Beata Skorek – Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Udane przedsięwzięcie, jedno z najciekawszych, najweselszych i na wysokim poziomie. Wykonywane były melodie i piosenki różnych okresów – lat 60-tych, kresowe oraz współczesne.

Spotkanie Rodzin Muzykujących współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Federacja Organizacji Polskich na UkrainiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook