WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-10-11 Dzień Dwujęzyczności czyli integracyjne ognisko 2019 http://szkolajp.com

Z okazji Polonijnego Dnia Dwujęzyczności Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II zainicjowała ognisko integracyjne, które odbyło się 28 września 2019 na „Polance” w New Britain, CT. Dyrekcja szkoły zaprosiła do uczestnictwa w ognisku uczniów klas od trzeciej do szóstej, uczęszczających do szkół języka polskiego w New Britain, Hartford oraz Danbury.

Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Złotnik przywitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawiła program ogniska oraz reguły kreatywnych konkursów, które zostały przygotowane i nadzorowane przez nauczycieli. Dzień był słoneczny, atmosfera cudowna. Uczniowie biegali, tańczyli, grali, rysowali, śpiewali, układali puzzle, skakali na gumie, chodzili z workiem na głowie z zachowaniem równowagi, układali figury z patyczków, rozwiązywali rebusy . Uśmiechy na twarzach dopisywały wszystkim uczestnikom spotkania . Rozmowy i śpiew w języku polskim roznosiły się po całej Polance. Uczniowie, którzy wyróżnili się talentem i sprytem w danej konkurencji otrzymali dyplom uznaniowy, który wręczył nauczyciel nadzorujący daną konkurencję. Całej zabawie towarzyszyła pogodna muzyka.

Spotkanie uczniów odbyło się dzięki wspólnej pracy Dyrekcji, Rady Rodziców, nauczycieli oraz rodziców.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Maria Czwakiel
Szkola Jezyka Polskiego im Jana Pawla II, New Britain, CT
fot. Roman CeliPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook