WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Węgry
 2019-10-10 ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI POLSKICH UCHODŹCÓW NA WĘGRZECH I POMAGAJĄCYCH IM WĘGRÓW Polski Instytut Badawczy i Muzeum / Polonia Węgierska TV

Z inicjatywy trzech polonijnych organizacji (Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum oraz Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech) odsłonięto 4 października w Budapeszcie tablicę poświęconą pamięci polskich uchodźców i pomagających im Węgrów.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Snopek Ambasador RP na Węgrzech, prof. Magdalena Gawin Wiceminister MKIDN, Anna Piekarska Zastępca Dyrektora Muzeum Historii Polski, Mariusz Kwaśniak Zastępca Dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin na Állomás utca 10 (X dzielnica, 1102 Budapeszt), gdzie znajduje się tablica pamiątkowa.

80 lat temu dwie armie reprezentujące dwa zbrodnicze systemy napadły na Rzeczpospolitą, tak mozolnie odbudowywaną po ponad wieku niewoli. Ta rocznica jest również niezwykle ważna dla Polaków mieszkających na Węgrzech i wszystkich Węgrów z nami sympatyzujących.

Pamiętamy nie tylko o wielkiej tragedii naszego Państwa, ale również o wielkiej pomocy jaką Polakom udzielili Węgrzy i ich państwo od samego początku II wojny światowej.

Polska społeczność na Węgrzech postanowiła upamiętnić te wydarzenia. Na ścianie w podwórzu siedziby Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego oraz jego dwóch instytucji Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej i Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum wymurowano tablicę pamiątkową. Tablicę poświęconą wszystkim uchodźcom i wszystkim tym, którzy im pomagali. Tym znanym z kart podręczników historii jak i tym bezimiennym bohaterom pomagającym Polakom ze względu na tysiącletnią przyjaźń między narodami i ludzki odruch.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polski Instytut Badawczy i Muzeum / Polonia Węgierska TVPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook