WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Czechy
 2019-10-10 Wyjazd do Krakowa i Bochni z Funduszem Rozwoju Zaolzia Ksenia Stuchlik

Członkowie MK PZKO w Karwinie Raju w dniach 5.-6.10. 2019 dzięki uprzejmości Funduszu Rozwoju Zaolzia mieli okazję zwiedzić Kraków i Bochnię.

W sobotę nie pominęli Sukiennic, Katedry Wawelskiej, Zamku Królewskiego, Barbakanu i wiele innych zabytków Krakowa. A że czasu nie było zanadto, każdy poczuł posmak, że musi przyjechać ponownie. Przed kolacją udało się jeszcze uczestnikom wyjazdu wyciszyć w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W MK PZKO w Karwinie-Raju działa chór mieszany „Dźwięk” i dlatego niedzielę rozpoczęto śpiewem podczas nabożeństwa w Parafii pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Proszówkach. W ten sposób udało się zapromować kulturę Polaków żyjących na Zaolziu.

Po południu w niedzielę zwiedzono Kopalnię Soli Bochnia, która jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Ponadto chórzystom nadarzyła się okazja, by zaśpiewać w podziemnej Kaplicy św. Kingi.

Celem tego naprawdę udanego wyjazdu do Ojczyzny było przede wszystkim krzepienie patriotyzmu, poznanie dziedzictwa narodowego i poznanie kultury polskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ksenia Stuchlik
Autor zdjęć: Czesława RudnikPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook