WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kanada
 2019-10-10 Współpraca Wspólnoty Polskiej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W tym samym roku został opracowany statut organizacji i ZNP stał się członkiem Kongresu. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaczął swoją działalność nawiązując kontakt ze wszystkimi prawie polskimi szkołami w Kanadzie.

Związek współpracuje w realizacji swoich zadań statutowych ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska". Kilka dni temu w Toronto odbyło się spotkanie nauczycieli polonijnych z Toronto i okolic. W czasie wystąpienia Prezes ZNP w Kanadzie Iwona Malinowska dużo czasu poświęciła omówieniu współpracy Związku ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i przedstawieniu planów na przyszłość. Efektem tego spotkania i płynących z niego wniosków jest list jaki napłynął od Prezes ZNP w Kanadzie Iwony Malinowskiej do Prezesa „Wspólnoty Polskiej” Dariusza Piotra Bonisławskiego, który publikujemy poniżej.

Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook