WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-10-17 Spotkanie z historią Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

W dniach 19-20 września 2019 r. autokarem z Gryfina wyjechała do Warszawy grupa młodzieży z Powiatu Gryfińskiego, w tym z 4 szkół z gminy Chojna oraz jednej szkoły z Gryfina w grupie 50 uczniów któej towarzyszyło 5 opiekunów.

Wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miał na celu upowszechnienie wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, co miało szczególny wyraz w roku 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z jednego z najdalej położonych od stolicy powiatów, które nie miały dotąd możliwości poznać Warszawy od strony wydarzeń historycznych.

Z uwagi na dużą odległość, zaraz po przyjeździe do Warszawy wieczorem w dniu 19.09.2019 r. uczestnicy mieli nocleg w schronisku PTSM przy ul. Karolkowej w Warszawie. W piątek w ramach wycieczki uczniowie zwiedzili: Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Prezydencki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stare Miasto w Warszawie. W wycieczce uczestniczył także m.in. nauczyciel historii, który będzie merytorycznie wspierał wycieczkę.


Partnerem wydarzenia był ENEA Operator Sp. z o.o.
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook