WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-10-17 „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie” Walentyna Jusupowa

Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie” odbyło się w czwartek, 10 października 2019 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu (Polska). Ekspozycja będzie czynna do 2 listopada 2019 roku.

Przygotowaną ekspozycję tworzy kilkadziesiąt fotografii dokumentujących obecny stan polskich kościołów, pałaców i dworów, jakie przetrwały na Żytomierszczyźnie. Autorami zdjęć są: Walentyna Jusupowa i Petro Hrushko z Kijowa.

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: Leszek Antkowiak – prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu, Marcin Krawiec– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, Aldona Grześkowiak – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Przemysław Pawlak – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu i Ireneusz Mikołajewski – kustosz Muzeum Ziemi Jutrosińskiej. Gośćmi specjalnymi wernisażu byli: Тетяна Пелех – dyrektor prywatnej galerii sztuki „Gnatyuk Art. Center” w Żytomierzu oraz przedstawiciele Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu Rustam Iusupov.

Organizatorami wystawy są: Dom Polski w Żytomierzu, Studencki Klub Polski w Żytomierzu oraz Muzeum w Gostyniu. Oba polonijne podmioty działają przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Partnerem przedsięwzięcia jest Gmina Gostyń Jerzy Kulak.

To już trzecia wystawa fotograficzna, którą udało się pokazać w Gostyniu: w roku 2015 odbyła się pierwsza wystawa pt.: „Ukraina – czas protestu w obiektywie Mikołaja Korobenkowa” Микола Коробенков; w roku 2017, druga wystawa „Polacy na Żytomierszczyźnie – wczoraj i dziś”. Bardzo cieszymy się, że nasza współpraca z gościnnym Gostyniem trwa do dzisiaj.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Walentyna JusupowaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook