WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Francja
 2019-10-17 Małżonka Prezydenta z wizytą w szkole polskiej w Paryżu www.prezydent.pl

– Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać w miejscu szczególnym: najstarszej polskiej placówce oświatowej poza granicami Polski – mówiła w Paryżu Małżonka Prezydenta, która odwiedziła Szkołę Polską im. Adama Mickiewicza. Wzięła w niej udział we wspólnej lekturze „Katarynki” Bolesława Prusa, będącej jedną z nowel należących do zbioru dzieł tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

Pierwsza Dama oddaje się promocji czytelnictwa, podkreślając, że w książkach leży moc poznawania świata, nieograniczone możliwości nauki, samorozwoju i rozrywki. W Paryżu, razem z uczniami przeczytała fragmenty noweli „Katarynka” o bezinteresowności, wielkoduszności i altruizmie. Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego z Małżonką i cieszy się wśród Polaków wielkim zainteresowaniem, skupiając coraz więcej czytelników na całym świecie.

Podczas wizyty Pierwsza Dama zapoznała się z działalnością placówki, której początki pracy sięgają połowy XIX wieku. Obecnie w edukacji wczesnoszkolnej, lekcjach języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o Polsce uczestniczy rekordowa liczba blisko 1300 uczniów. – Podjęliście trudne wyzwanie, ale budujecie w ten sposób kapitał na przyszłość – mówiła Małżonka Prezydenta, dziękując uczniom za poświęcanie wolnego czasu na zdobywanie dodatkowej wiedzy o kraju ich przodków.

Pierwsza Dama uczestniczyła również w lekcji języka polskiego, podczas której rozmawiała z młodzieżą o Polsce, literaturze i poetyckich wyobrażeniach, a podstawę rozważań stanowiły fragmenty „Pana Tadeusza”. Małżonka Prezydenta pytała młodych ludzi o ich plany na przyszłość, mówili też o kontaktach z Polską i francuskiej rzeczywistości. Uczniowie szkoły polskiej chętnie angażują się w aktywności pozaszkolne, uczestniczą w obchodach świąt państwowych i dbają o polskie miejsca pamięci.

Szczególne słowa uznania Agata Kornhauser-Duda skierowała do kierownika placówki i pedagogów, podkreślając, że ich ciężka praca przyczynia się do budowania w dzieciach i młodzieży poczucia tożsamości narodowej. – Jako absolwentka liceum, które liczy ponad 400 lat oraz nauczycielki w szkole o więcej, niż 130-letniej tradycji wiem, że zarówno nauka jak i praca w tak renomowanym ośrodku jest nie tylko nobilitująca, ale z wiąże się również ze specyficznym zobowiązaniem wobec tych, którzy tworzyli dobre imię i renomę szkoły – stwierdziła Pierwsza Dama. – Nie mam żadnych wątpliwości, że Państwo to zobowiązanie wypełniają wzorowo, a prócz tego umiejętnie budują Państwo poczucie tożsamości narodowej wśród pokolenia urodzonego poza Polską – powiedziała. Wyrazem uznania dla dokonań nauczycieli jest Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, którą Andrzej Duda przekazał na ręce kierownika szkoły podczas ubiegłorocznych uroczystych obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi.

– Dwa lata temu obchodziliście Państwo piękny jubileusz 175. rocznicy istnienia placówki. Jestem dumna, że po upływie tylu lat, szkoła polska w Paryżu nieustannie się rozwija, cieszy się wysokim poziomem nauczania oraz ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. To jest Państwa ogromna zasługa – zapewniła Pierwsza Dama. Na zakończenie wizyty Małżonka Prezydenta została zaproszona do udziału w rozmowie z nauczycielami. Agata Kornhauser-Duda „z całego serca” podziękowała „wszystkim nauczycielkom i nauczycielom pracującym na rzecz Polonii i Polaków we Francji za oddanie swoim obowiązkom oraz za krzewienie polskości”. Z okazji niedawnego Dnia Edukacji Narodowej Pierwsza Dama złożyła uczestnikom spotkania życzenia „wielu sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z pracy oświatowej i wychowawczej”. – Życzę też, by nasz zawód cieszył się zasłużonym szacunkiem – dodała. Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski.

***

Ze szkołą polską w Paryżu związanych było wielu wybitnych Polaków, jak Adam Mickiewicz, Joachim Lelewel, gen. Józef Dwernicki, Józef Ignacy Kraszewski czy Ludwik Mierosławski. Placówka podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający program nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą. Do 1 września br., przez 25 lat, w skład Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza wchodziła Szkoła Polska przy Parafii św. Genowefy, która obecnie jest oddzielną szkołą podstawową, w której uczy się 360 uczniów.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: www.prezydent.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook