WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-10-17 Spotkania regionalne w ramach V Forum Młodych Polaków na Ukrainie www.ckpide.eu

Forum Młodych Polaków jest inicjatywą Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie), zapoczątkowaną w 2015 roku i obejmującą całą Ukrainę. To pierwsze takiego typu przedsięwzięcie, które integruje i inspiruje do działania aktywną społecznie młodzież polskiego pochodzenia.

Głównym celem Forum jest stworzenie silnej, zintegrowanej i współpracującej ze sobą wspólnoty młodych Polaków, angażujących się w rozwój polskości na Ukrainie.

Praca z młodzieżą powinna być jednym z priorytetowych kierunków działalności polskich organizacji na Ukrainie. Inwestycja i integracja młodzieży polskiego pochodzenia jest warunkiem zachowania i dalszego przekazywania następnym pokoleniom Polaków, bezcennego dorobku i osiągnięć działających na Ukrainie polskich organizacji i ich obecnych liderów – powiedziała Maria Osidacz, pomysłodawczyni spotkań, dyrektor Centrum Kultury Polskiej. – Inicjatywa powinna stać się dla młodzieży platformą integracji i stałej współpracy w zakresie aktywności społecznej, pomimo dużego terytorialnego rozproszenia. Spotykając się na Forach młodzież poznaje się, rozwija sieć kontaktów, zdobywa nową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy społecznej – dodała Maria Osidacz.

Dotychczas w Forach wzięło udział ponad 200 uczestników, a w ramach projektu zrealizowano ponad 45 działań w 20 miastach Ukrainy. Z każdym rokiem coraz więcej młodych osób pragnie dołączyć do ekipy Forumowiczów.

Wychodząc naprzeciwko ich oczekiwaniom, w bieżącym roku organizatorzy postanowili zainicjować tzw. spotkania regionalne, które umożliwiły nie tylko większej liczbie osób wziąć udział w szkoleniach, lecz także pozwoliły Centrum nawiązać nowe relacje partnerskie z lokalnymi organizacjami oraz bezpośrednio zagłębić się czy lepiej poznać środowiska polskie w regionach, w których odbyły się spotkania.

Nowatorami pierwszych spotkań regionalnych w ramach FMP były Zaporoże i Winnica. Łącznie w obu spotkaniach uczestniczyło prawie 50 młodych osób. Rozmawiali oni o indywidualnych potrzebach oraz o najważniejszych potrzebach nurtujących ich organizacje, wspólnie analizowali w jaki sposób te potrzeby można zaspokoić, a także opracowali i omówili idee, które zatem będą mogli w swoich środowiskach realizować.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że wziąłem udział w tym spotkaniu. Cieszę się, że trafiłem do tak wspaniałych trenerów. Przyjemnie, mile i produktywnie spędziłem czas. Nauczyłem się nowych i ważnych rzeczy, które zapewne zaowocują w przyszłości – powiedział Paweł Ładońko z Kijowa.

W trakcie omówienia i dyskusji pojawiały się różne potrzeby środowisk – finansowania, pomieszczenia, materiałów itp. Lecz pięknym faktem jest to, że w obu spotkaniach jako najważniejsza potrzeba wybrzmiała potrzeba w ludziach. Uczestnicy wspólnie zdecydowali, że człowiek jest najwyższą wartością każdej organizacji. Natomiast podsumowując spotkania wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że Forum jest inicjatywą niezmiernie potrzebną, ważną i budującą współpracę.

Spotkanie regionalne w Winnicy jest przedsięwzięciem, które połączyło młodych liderów z różnych miast Ukrainy. Młodzież, która nie boi się mówić o swoich pomysłach, ma współczesne podejście do rozwiązywania sytuacji kryzysowych i według mnie zna efektywne drogi do zaspokojenia potrzeb swoich organizacji, wymieniała się doświadczeniami, analizowała potrzeby i problemy swoich organizacji. Wynikiem efektywnej pracy Forum był wspólnie opracowany bank pomysłów. Umiejętnie skoordynowana praca organizatorów i trenerów pozwoliła w krótkim terminie otrzymać maksymalny rezultat, który uczestnicy projektu będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej działalności – podzieliła się swoimi wrażeniami od spotkania Ludmiła Krywa, członkini Stowarzyszenia Polaków w Humaniu „Ognisko”.

Swoją obecnością zaszczycili spotkania regionalne również gości specjalni. W Zaporożu (27-29 września 2019) wspólnie z uczestnikami nad bankiem pomysłów pracowała pani Anna Szulakowska, wicekonsul z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Natomiast w Winnicy (4-5 października 2019) w rundce zapoznawczo-integracyjnej wziął udział pan Damian Ciarciński, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Tegoroczne V Forum Młodych Polaków na Ukrainie odbędzie się 24-27 października w Odessie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Tekst: Alina Czirkowa / www.ckpide.euPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook