WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-10-18 I ZJAZD POLAKÓW W TOBOLSKU Dario Stanczyk

I Zjazd Polaków w Tobolsku w ramach konferencji naukowo-praktycznej pod tytułem „Polski ślad w historii Syberii”, który odbywał się w Pałacu Władcy na Kremlu,w dniach 11-13 października dobiegł końca, a głosem profesorów rosyjskich uniwersytetów i uczestników, został oceniony jako nadzwyczaj udany, interesujący, intelektualnie bogaty i ciekawy dla każdego, w rodzinnej polskiej tradycji.

Ideą konferencji było też, aby o wielkim wkładzie Polskich Zesłańców w rozwój kulturowy i gospodarczy Syberii mówili dziś głośno i dobitnie autorytety rosyjskich wyższych uczelni. Parafia Trójcy Świętej w Tobolsku, podjęła się tego zadania i całkowicie projekt odniósł sukces i odkrył wielkie zapotrzebowanie na takie wyjątkowe zjazdy Polaków z Syberii i pluralizm kulturowy ludzi tej części Rosji.

Owocem przygotowań do I Zjazdu Polaków jest rodząca się organizacja pod nazwą <Tobolski Związek Polaków „Brama Ojczyzny” im. św. Rafała Kalinowskiego>. Nazwa podoba się wszystkim. To dało impuls dla Polaków „nie katolików” do udziału i aktywności społecznej. Również wiele osób z elity tobolskiej czynnie wzięło udział w tej konferencji.

Ważnym akcentem tej konferencji były wystąpienia samych Potomków Zesłańców, czy represjonowanych rodzin polskich, którzy z dokumentacją archiwalną i z przekazami rodzinnymi, aż do łez nas wzruszali swoimi relacjami.

Konferencja została wsparta przez Senat RP.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Dario StanczykPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook