WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-10-18 Bal z okazji Dnia Edukacji Narodowej Centrala Polskich Szkół Dokształcających

12 października 2019 roku w gościnnych progach restauracji Princess Manor na Brooklinie odbył się Bal Nauczyciela organizowany co roku przez CPSD, na które licznie przybyli nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkolnictwa polonijnego.

Goście honorowi w osobach: ks.Biskup diecezji Brooklyn dr Witold Mroziewski, Ks.Biskup ds Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Wiesław Lechowicz,przedstawiciele PSFUC: p.Krzysztof Matyszczyk, p.Bogdan Chmielewski,p.Małgorzata Gradzki z małżonkiem, dr Iwona Korga( prezes Instytutu Piłsudskiego) uświetnili uroczystość swoją obecnością.

Bal Nauczyciela jest okazją do spotkania i wspólnej zabawy, jak również umożliwia wyróżnienie zasłużonych dla polonijnej edukacji osób na szerokim forum. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i działacze społeczni otrzymują Dyplomy Prezesa CPSD, natomiast najbardziej zasłużeni-statuetkę im.Janiny Igielskiej-najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie edukacji polonijnej. Tegoroczni laureaci tej nagrody to: Jego Ekscelencja ks. Biskup diecezji Brooklyn dr Witold Mroziewski, ks.Jan Krzysztof Lebdowicz, ks.dr Andrzej Ostaszewski, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Kazimiera Ferenc, Paulina Surowiec, Iwona Koszelak oraz Anna Tracz.

Gospodarzami tegorocznego balu była PSS im.św.Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY-Dyrekcji, nauczycielom i rodzicom serdecznie dziękujemy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Centrala Polskich Szkół DokształcającychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook