WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Egipt
 2019-10-20 DZIEŃ POLSKI W KAIRZE Stowarzyszenie Polonii w Egipcie

W sobotę, 19 października 2019, Stowarzyszenie Polonii w Egipcie zorganizowało Dzień Polski w Kairze w Egipskim Centrum Kultury i Rozwoju.

Ogromnym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyły się warsztaty plastyczne i muzyczne, prezentacja „Pociąg po Polsce”, czyli przedstawienie najważniejszych miast Polski przez najmłodszych, konkurs wiedzy o Polsce a także muzyczna oprawa w wykonaniu grona pedagogicznego i rodziców Szkoły Polskiej w Kairze w towarzystwie nauczyciela z Liceum Francuskiego w Kairze oraz egipskiego zespołu muzycznego.

Dla starszych uczestników Dnia Polskiego, Stowarzyszenie przygotowało wystawę o naszych słynnych Rodakach, którzy na przestrzeni wieków wnieśli niezwykły wkład w postęp ludzkości zarówno w dziedzine nauki, jak i kultury. Prowadzony w dwóch językach - polskim i arabskim - bogaty program przygotowany przez Polonię pozwolił przedstawić różnorodność naszego kraju, jego piękno, a także swoistość, która eksponuje naszą tożsamość.

Dzień Polski został zorganizowany dzięki funduszom pozyskanym od Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz wsparcia finansowego Ambasady RP w Kairze.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie Polonii w EgipciePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook