WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-10-23 W Senacie podsumowano 11. edycję „Lata z Polską” SENAT RP

Za zorganizowanie w Polsce wakacji dla 6400 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia podziękowała wicemarszałek Senatu Maria Koc samorządowcom i organizatorom akcji "Lato z Polską". Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję akcji odbyła się 22 października 2019 r. w Senacie.

Maria Koc podsumowała, że w tegorocznej – 11. edycji projektu na wakacje do kraju przyjechali młodzi ludzie wraz z opiekunami z 33 krajów, m.in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy, Kazachstanu, a także Argentyny, Brazylii, Peru, Chile, Paragwaju i Wenezueli. Mówiła, że Prezydium Senatu zleciło realizację akcji letniej 44 polskim organizacjom pozarządowym w formie 47 zadań, których wartość wyniosła ponad 10 milionów złotych. „To jedna dziesiąta senackiego budżetu na rzecz opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Ta kwota świadczy o wadze, jaka przykładamy do edukacji dzieci i młodzieży” – powiedziała. Podkreśliła, że nie byłoby to możliwe bez aktywnego udziału samorządów. Przedstawiciele najaktywniejszych samorządów i regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Wspólnota Polska – współorganizatora akcji, otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

„Lato z Polską jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych we współpracy Kancelarii Senatu, organizacji pozarządowych, samorządów i ludzi dobrej woli, w ramach pieczy sprawowanej przez Senat nad Polonią i Polakami za Granicą” – powiedziała wicemarszałek.

Przypomniała, że celem akcji jest organizowanie w kraju pobytów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Przypomniała, że została ona zapoczątkowana przez wicemarszałka Senatu VI kadencji śp. Macieja Płażyńskiego, który zaprosił w 2009 r. dzieci i młodzież ze Wschodu. Jak podkreśliła, byli to potomkowie Polaków, którzy nigdy z kraju nie wyjechali, lecz przez wydarzenia historyczne znaleźli się poza polskimi granicami. „Były to dzieci, które nigdy nie były w kraju, ale czuły się Polakami, bo miały Polskę we krwi” – podkreśliła. Dlatego, jej zdaniem, wszystkie działania na rzecz wzmacniania więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polonii i Polaków zamieszkałym za granicą a Polską są tak istotne. „To bardzo ważne, aby mogli tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy miejsca znane z historii Polski, spotkać się z rówieśnikami i przeze wszystkim móc mówić po polsku. To są wakacje, ale pobyty mają przede wszystkim charakter edukacyjny” – zaznaczyła Maria Koc.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci z Grabowa oraz z Zaolzia w Czechach.

Podczas akcji "Lato z Polską" organizowane są pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce, które są jednocześnie gospodarzami tych pobytów. W poprzednich edycjach projektu nasz kraj odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych rodaków, a w organizację „Lata z Polską” włączało się co roku kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnego szczebla. Poszczególne turnusy trwające od kilku do kilkunastu dni są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat oraz młodzieży studenckiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: SENAT RP
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook