WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Republika Południowej Afryki
 2019-10-25 Impreza integracyjna środowiska polonijnego w Vanderbijlparku Ambasada RP w Pretorii

Z inicjatywy Zjednoczenia Polskiego Vaal Triangle we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii odbyło się niedawno w Vanderbijlparku doroczne spotkanie integracyjne środowiska polonijnego zamieszkałego w Prowincji Gauteng.

Zjednoczenie Polskie Vaal Triangle, działające przy Klubie Polskim, zostało utworzone w 1982 r. Obecnym prezesem ZPVT jest Ryszard Skoczyński. W latach 80-tych w Vanderbijlparku zamieszkiwało ok. 150 polskich rodzin. Obecnie liczba Polaków mieszkających w regionie Vaal Triangle uległa zmniejszeniu, ale Zjednoczenie Polskie wciąż prężnie działa i dba o podtrzymywanie polskiej tradycji, dziedzictwa narodowego i więzi z ojczyzną. Zarząd ZPVT organizuje obchody nie tylko ważnych rocznic i świąt narodowych, w których uczestniczą starsi i młodsi Polacy, ale także stara się przybliżyć młodszemu pokoleniu prastare polskie tradycje jak puszczanie wianków, topienie Marzanny czy wieczory Andrzejkowe. Przy Zjednoczeniu działa również kabaret Plagiat, który raz w roku zaprasza na dwie godziny dobrej zabawy.

Spotkania integracyjne mają na celu wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, a także przyczyniają się do zachowania i umacniania polskiej tożsamości narodowej, dziedzictwa i spuścizny kulturowej Rzeczypospolitej wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Na spotkanie integracyjne przybyło ok. 80 Polaków zamieszkałych w Vanderbijlparku, jak również przedstawiciele Ambasady RP w Pretorii z p. konsul Dominiką Mosek.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Pretorii
Zdjęcia: Dominika Mosek/Ambasada RP w PretoriiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook