WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Republika Południowej Afryki
 2019-10-25 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej w Pretorii Ambasada RP w Pretorii

14 września 2019 r. w holu głównym Ambasady RP w Pretorii odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pretorii (do 31.08.2019 r. znanej jako Szkolny Punkt Konsultacyjny).

Kierownik Szkoły Lidia Moń przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Głos zabrała również Konsul RP Dominika Mosek, która podkreśliła znaczenie polskiej edukacji za granicą i życzyła uczniom wytrwałości i sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym. Obecna na rozpoczęciu roku była również Vice Konsul Klara Dąbrowska.

Specjalny gość Michał Macioch uświetnił to spotkanie przeprowadzając warsztaty teatralne dla uczniów. Artysta, absolwent szkoły teatralnej w Warszawie, od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Australii, gdzie jest znany i popularny w środowisku polonijnym.

Na spotkanie z uczniami w Pretorii przygotował zajęcia słowne, ruchowe, taneczne oraz projekcję filmu. Wspólnie ze swoją maskotką-Pierogiem rozbawił zarówno uczniów, jak i zgromadzonych gości. Na zakończenie spotkania Michał Macioch i Konsul RP Dominika Mosek przeprowadzili konkurs Wiedzy o Polsce. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali rzeczowe upominki, a wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali piękne, pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Pretorii
Zdjęcia: Grażyna Koornhof/Ambasada RP w PretoriiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook