WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Nowa Zelandia
 2019-11-03 75. ROCZNICA PRZYBYCIA POLSKICH DZIECI DO PAHIATUA PAI / Polish Embassy in Wellington

Od 1 listopada w Nowej Zelandii trwają organizowane przez Ambasadę RP w Wellingtonie i nowozelandzką Polonię uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat. 31 października 1944 roku do portu w Wellington zawinął statek, na pokładzie którego znajdowało się ponad 730 polskich dzieci, w większości osieroconych po deportacji w głąb ZSRR. Pomoc zaoferował nowozelandzki rząd, który przygotował im schronienie nieopodal miasteczka Pahiatua.

Dzisiaj, w niedzielę 3 listopada w w kościele Matki Bożej Anielskiej (SMOA) odprawiona została Msza św.. którą koncelebrowali Kard. John Dew, Arcybiskup Wellington, Bp Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ks. Tadeusz Przybylak, Prowincjał Chrystusowców z Canberry i Ks. Kevin Conroy, Proboszcz SMOA.

Biskup Wiesław Lechowicz poświęcił także tablicę na Skwerze Polskich Dzieci w Wellington. Ambasador Zbigniew Gniatkowski przypomniał, że tablicę odsłonił Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Nowej Zelandii w sierpniu 2018 r. Napis na tablicy głosi m.in., że ma ona upamiętnić „przyjaźń i partnerstwo pomiędzy Nową Zelandią a Polską w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAI / Polish Embassy in WellingtonPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook