WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia
 2019-11-06 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KURYTYBIE Duszpasterstwo Polonijne w Kurytybie - Pastoral Polonesa em Curitiba

W Brazylii uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w pierwszą niedzielę listopada.

W tym to właśnie dniu podczas Mszy św odprawianej każdej niedzieli w języku polskim w kurytybskim kościele św. Stanisława, nasi rodacy przynieśli podobizny swoich świętych Patronów. Duszpasterz kurytybskiej Polonii ks. prowincjał Kazimierz Długosz SChr nawiązał do polskiego zwyczaju nadawania dzieciom imion świętych przez co z jednej strony dzieci otrzymują w niebie orędownika, a z drugiej mają wzór do naśladowania.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy przeszli do salki katechetycznej na tradycyjne spotkanie Polaków i Polonusów przy kawie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Duszpasterstwo Polonijne w Kurytybie - Pastoral Polonesa em CuritibaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook