WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-11-07 Uroczyste przywitanie rzeźby Chopina na Greenpoincie http://www.polishslaviccenter.org/

Centrum Polsko-Słowiańskie oraz Fundacja Kościuszkowska zapraszają na uroczystość przywitania rzeźby Fryderyka Chopina na Greenpoincie. Przywitanie rzeźby przedstawiającej najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty odbędzie się podczas otwarcia Festiwalu Chopin i Przyjaciele. Uroczystość zaplanowana jest na 9 listopada, 2019, sobota w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222.

Centrum Polsko-Słowiańskie oraz Fundacja Kościuszkowska zapraszają na uroczystość przywitania rzeźby Fryderyka Chopina na Greenpoincie.

Przywitanie rzeźby przedstawiającej najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty odbędzie się podczas otwarcia Festiwalu Chopin i Przyjaciele.

Uroczystość zaplanowana jest na 9 listopada, 2019, sobota w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://www.polishslaviccenter.org/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook