WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Indie
 2019-11-07 Zaduszki w Indiach Konsulat Generalny RP w Mumbaju

Jak co roku, na chrześcijańskich cmentarzach w Mumbaju, wspominano zmarłych w Indiach Polaków.

Cmentarz św. Piotra Haines’a w Mumbaju – grób pierwszego Konsula RP w Mumbaju dra Eugeniusza Banasińskiego, jego żony pani Kiry Banasińskiej oraz teściowej pani Zofii Godyckiej-Ćwirko. W czasie II wojny światowej państwo Banasińscy zaangażowali się bez reszty w organizację transportów z pomocą materialną dla Polaków przetrzymywanych w nieludzkich warunkach w Związku Radzieckim oraz w przygotowanie warunków ich masowej ewakuacji na teren Indii. Setki polskich dzieci-sierot znalazły schronienie i opiekę w obozie Balaczadi koło Dźamnagaru (stan Gudźarat). Ponad 5000 polskich uchodźców (osób w podeszłym wieku, kobiet i dzieci) umieszczono w obozie Valivade na przedmieściach miasta Kolhapur (południowa Maharasztra).

Na cmentarzu św. Piotra pochowano także, zmarłego w 2001 r., pana Sławomira Peszkowskiego.

Cmentarz chrześcijański Sewri w Mumbaju – miejsce, gdzie znajduje się 11 polskich grobów. Mumbaj (wtedy Bombaj) był dla polskich uchodźców w Indiach miejscem tranzytowym.

Cmentarz chrześcijański w Kolhapurze – miejsce, gdzie zostało pochowanych 85 Polaków - mieszkańców osiedla Valivade.

Cmentarz Wojskowy Kirkee – powstały w Pune jako miejsce spoczynku żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej w środkowych i zachodnich Indiach. Wśród nich także polski lotnik.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w MumbajuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook