WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Chile
 2019-11-07 HISTORIE POLAKÓW POD OPIEKĄ CHILE WE WŁOSZECH Ambasada RP w Chile

Książka „Y los archivos guardaron sus voces” napisana przez Miriam Krawczyk i Judith Riquelme została opublikowana w Santiago przez CRANN Editores.

W latach 1939-44, wielu polskich obywateli poszukiwało schronienia w różnych zakątkach Europy. Ich kraj był napadnięty, podzielony i po raz kolejny przestał istnieć. Pozbawieni obywatelstwa, stracili wszystkie swoje prawa, w tym prawo do wolnego poruszania się po Włoszech: jako obcokrajowcom, i tym samym elementom niebezpiecznym, groziło im więzienie w obozach koncentracyjnych; sytuacja polskich żydów była gorsza ze względu na prawa rasowe wprowadzone już w 1938 roku przez Benito Mussoliniego.

W latach 1941-43 Ambasada Chile w Rzymie była odpowiedzialna za sprawy dot. polskich obywateli we Włoszech: wydawała min. dokumenty prawne, wizy, paszporty, oświadczenia, poszukiwała zaginionych członków rodzin oraz pomagała obywatelom polskim, żydom i katolikom, internowanym we włoskich obozach koncentracyjnych. Łącznie udzielono pomocy ok. 100 osobom.

Miriam Krawczyk i Judith Riquelme, idąc tropem dokumentów znajdujących się w polskich i chilijskich archiwach, opisały historie wybranych Polaków, którym została udzielona pomoc przez chilijską placówkę dyplomatyczną, ilustrując je oryginalnymi listami dając wyraz osobistym dramatom i nadzieją.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w ChilePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook