WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Austria
 2019-11-07 "W POSZUKIWANIU ŚLADÓW" Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Na zaproszenie kierownika „Voestalpine Stahlwelt“ w Linzu Michaela Kirchsteigera, przedstawiciele WPwGA oraz Konsul Generalny RP w Austrii Bartłomiej Rosik uczestniczyli w otwarciu szczególnej wystawy w Muzeum Historii Współczesnej pt. „ W poszukiwaniu śladów”.

Muzeum to od 5 lat zajmuje się przypominaniem losów pracownic i pracowników przymusowych robót w zakładach Hermanna Göringera w Linzu w okresie wojennym. Poza tym jest ono też miejscem kontaktowym dla żyjących członków ich rodzin. Polskim akcentem na tej wystawie była obecność wnuka Zbigniewa Gołębiewskiego, którego dziadek Wincenty Gołębiewski był zaciągnięty do przymusowych robót.

Byli również członkowie rodzin z Włoch, Słowacji i Francji.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Wspólnota Polaków w Górnej AustriiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook