WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Niemcy
 2019-11-07 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KOLONII I WIESBADEN Konsulat Generalny RP w Kolonii / Generalkonsulat der RP in Köln

W Dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie spotkano się na cmentarzu Westfriedhof w Kolonii i uczczono pamięć poległych Rodaków.

Wieniec na grobach polskich robotników przymusowych złożył Konsul Generalny Jakub Wawrzyniak i przedstawiciele Polonii.

W środę Konsul Generalny Wawrzyniak był już także z wizytą na cmentarzu w Wiesbaden. Odwiedził m.in. symboliczny grób polskiego pisarza - w tym roku obchodzimy 85 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci legendarnego Marka Hłaski.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Kolonii / Generalkonsulat der RP in KölnPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook