WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Bułgaria
 2019-11-08 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SOFII Ambasada RP w Sofii

Z okazji Święta Wszystkich Świętych w dniu 31 października 2019 r. na Centralnym Cmentarzu w Sofii tak jak co roku, uczczono pamięć pochowanych tam Polaków.

Znicze na grobach m. in. prof. A. Mańkowskiego, S. Woźniackiego, rodziny Chodonowskich i Zembrzuskich zapalili Ambasador RP w Republice Bułgarii Maciej Szymański, Konsul RP w Sofii Grzegorz Jagielski, Dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii Jarosław Godun, oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego: Pani Desisława Skoczylas oraz Pan Kazimierz Stankiewicz.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w SofiiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook