WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja
 2019-11-08 KRÓLEWCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ Królewczanie

W środę 6 listopada nadchodzące Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości Stowarzyszenie Polonijne Królewczanie obchodziło uroczystym koncertem w obecności licznych gości.

W sali koncertowej Bramy Zakhajmskiej w Kaliningradzie przez dwie godziny brzmiała muzyka polskich kompozytorów, także patriotyczna i popularna z różnych okresów Polski. Muzykę Chopina, Wieniawskiego, Kilara wykonywali uczniowie szkół muzycznych Kaliningradu w tym zaproszeni goście z innych stowarzyszeń polonijnych regionu.

Pieśni patriotyczne, żołnierskie oraz popularne zaśpiewały zespoły „Mini Królewczanie” oraz gospodarze i organizatory imprezy - zespół „Królewczanie”. Cześć muzyczna przeplatana była krótkimi prelekcjami historycznymi ukazującymi początki państwa polskiego i drogę do odzyskania niepodległości. W finale koncertu cała sala widowiskowa zaśpiewała razem z muzykami na scenie słynną „Płynie Wisła, Płynie!”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: KrólewczaniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook