WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Armenia
 2019-11-08 SZKOŁA DO HYMNU Monika Lotosz / Polonia "Giumri"

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, uczniowie „Polonii” Giumri, filii Związku Polaków w Armenii „Polonia”, z wielką dumą i radością wzięli udział w tegorocznej akcji "Szkoła do hymnu”.

Ta piękna inicjatywa, ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży, jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji „Rekord dla Niepodległej”. W ubiegłym roku, w akcję „Rekord dla Niepodległej” włączyło się ponad 5 mln uczniów i nauczycieli w Polsce oraz za granicą, którzy 9 listopada o godz. 11:11 wspólnie zaśpiewali polski hymn narodowy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Monika Lotosz
nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w „Polonii” Giumri (Armenia)
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook