WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kazachstan
 2019-11-08 Pierwsza w Kazachstanie Publiczna Biblioteka Polonijna otwarta w Nur-Sułtanie Ринат Дусумов

W Nur-Sułtanie otwarto pierwszą w Kazachstanie Publiczną Bibliotekę Polonijną, w której zgromadzone zostały książki polskich autorów w różnych językach.

W Centralnej Bibliotece Miejskiej im. M. Auezowa odbyło się otwarcie nowej czytelni „Publicznej Biblioteki Polonijnej”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady RP w Kazachstanie, Związku Polaków Kazachstanu, uczniowie i nauczyciele Eurazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego L.N. Gumilyowa. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Polska Jedność”.

Dziś jest dla nas, Polonii stolicy i Stowarzyszenia „Polska Jedność”, wielki dzień - jako pierwsi w Kazachstanie otworzyliśmy „Publiczną Bibliotekę Polonijną” przy wsparciu Ambasady RP w Kazachstanie i Centralnego Systemu Bibliotecznego w Nur-Sułtanie. Autorem pomysłu i dyrektorem projektu jest dziennikarz Rinat Dussumov. Projekt Publicznej Biblioteki Polonijnej został zrealizowany w ramach umowy o współpracę, którą zawarliśmy z Centralnym Systemem Bibliotecznym w Nur-Sułtanie” - powiedziała Anna Dobrowolska, prezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

Na ogromne znaczenie tego przedsięwzięcia zwrócili uwagę: Ambasador RP w Kazachstanie - Selim Chazbijewicz, Zastępca Dyrektora Centralnego Systemu Bibliotecznego - Gulmira Abylgazina, Prezes Związku Polaków Kazachstanu - Katarzyna Ostrowska, Kierownik Wydziału Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej ENU im. L.N. Gumileva - Profesor Evgenia Zhuravleva, Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie - Piotr Wójtowicz.

„Pomysł pojawił się w lutym tego roku. Teraz w czytelni znajduje się około 300 książek polskich autorów w języku polskim, kazachskim, rosyjskim i angielskim. Wszystkie zostały przekazane przez darczyńców z Kazachstanu i Polski. Przyznaję, że realizacja projektu od podstaw była dość trudna. Tworzyliśmy go spontanicznie, nie były zapewnione na ten cel żadne środki finansowe. Wszystko zostało zrobione dzięki entuzjazmowi. Mam nadzieję, że mieszkańcy i goście stolicy docenią tę inicjatywę. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Publicznej Biblioteki Polonijnej. Specjalne podziękowania należą się ojcu Pawłowi Blokowi, gdyż dzięki apelowi, który zamieścił w mediach społecznościowych i jego przyjaciołom w Polsce, nasz księgozbiór został wzbogacony o 60 kg książek ”- powiedział autor projektu Rinat Dussumov.

Na półkach z książkami symbolicznie powieszonymi w kształcie słowa «кiтап» (pol. książka) znajduje się polska literatura klasyczna od Adama Mickiewicza po laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury - Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza, literatura historyczna i dziecięca. Osobny regał jest zarezerwowany dla książek tzw. „polskich piewców Kazachstanu” - Adolfa Januszkiewicza i Aleksandra Zatajewicza oraz kazachstańskich autorów polskiego pochodzenia.

Otwarcie Publicznej Biblioteki Polonijnej zapoczątkowało prace nowego Centrum Literatury i Kultury Polskiej „Światło” Stowarzyszenia „Polska Jedność”, które będzie współpracować z Centralną Biblioteką Miejską im. M. Auezowa. Planowane są comiesięczne spotkania literackie.

Pierwsze z nich miało miejsce w dniu otwarcia Publicznej Biblioteki Polonijnej. Po części oficjalnej odbyła się prezentacja książki polskich i kazachstańskich naukowców „Delegatura polska w Kazachstanie. 1941–1943 lata ”. Jej autorami są dr Dmitrij Legkij i mgr Asel Berkimbaeva z Kostanaju, Ambasador RP w Kazachstanie Selim Chazbijewicz. Książka opracowana została na podstawie dokumentów przechowywanych w archiwach i muzeach regionu Kostanaj. Po krótkiej prelekcji dotyczącej historii dyplomata opowiedział o znaczeniu publikacji i odpowiedział na pytania publiczności.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Justyna Całczyńska
nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG Kazachstan, Nur- SułtanPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook