WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
 2019-11-08 „Białe Orlęta“ zw.lt

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” zaprezentował niezwykle wzruszające widowisko poetycko-muzyczne „Białe Orlęta“, poświęcone 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. To już kolejny program, w którym członkowie zespołu podejmują tematy patriotyczne, łącząc polskie tradycje patriotyczne, ze specyficznym, wileńskim kontekstem.

W czasie koncertu „Wilenka” zaprezentowała również kolejny teledysk, w którym wystąpiła starsza grupa chóru i tancerzy. Tym razem młodzi artyści wybrali piosenkę „Gwiezdny walc Wileński” do słów Aleksandra Śnieżko i muzyki Aleksandra Kalinowa.

W programie wystąpi zespół „Folk Vibes”, którego członkowie również wywodzą się z tego samego, „wilenkowego”, środowiska. Utwory wywodzące się z polskiej jak również lokalnej, wileńskiej tradycji, zaprezentował on w nowoczesnym, elektronicznym brzmieniu.

Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” był jednym z pierwszych na Litwie powojennych polskich zespołów dziecięcych. Powstał na początku 1972 r. z inicjatywy grupy pedagogów i rodziców uczniów ówczesnej Szkoły Średniej nr 19. Inicjatorem, pierwszym kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Władysław Korkuć, kierownikiem grupy tanecznej Helena Rotkiewicz, a spraw organizacyjnych podjęły się nauczycielki Helena Marczyk, Janina Butėnienė, Alicja Klimaszewska i członkowie Komitetu Rodzicielskiego (prezes Stanisława Zawadzka, Jerzy Surwiłło i in.). Obecnie kierownikiem zespołu jest Janina Łabul.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zw.lt / Fot. Joanna BożerodskaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook