WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Turcja
 2019-11-09 Cmentarz Feriköy poloniaistanbul.com

Polska w swojej historii doświadczyła rozbiorów i rozbicia kraju. Odcisnęło to piętno na obywatelach, którzy emigrowali do wielu państw świata. Turcja bardzo chętnie przyjmowała polskich imigrantów. Na dowód tego mamy polską wieś Adampol czy Muzeum Adama Mickiewicza z symboliczną kryptą, gdzie spoczywało ciało poety przed przewiezieniem do Paryża. Po azjatyckiej stronie miasta na cmentarzu wojskowym Haydarpaşa jest grób gen. Mariana Langiewicza, dyktatora powstania styczniowego. Po drugiej stronie Bosforu, w europejskiej części na cmentarzu Feriköy, odnajdziemy groby polskich powstańców i emigrantów z czasów zaborów. Jest tam grób rodziny Michała Czajkowskiego i kaplice księcia Leona Ostroroga.

W tym roku przybyło nam jeszcze jedno miejsce pamięci. W sobotę 2 listopada na cmentarzu Feriköy w Stambule nastąpiło uroczyste odsłonięcie płyty upamiętniającej polskich emigrantów przybyłych do Imperium Osmańskiego w połowie XIX wieku, rodaków, którzy pragnęli połączyć swe siły z armią osmańską, by walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi z nadzieją na odzyskanie niepodległości. W uroczystości odsłonięcia wzięli udział: Dyrektor Służby Zagranicznej Andrzej Papierz, Konsul Generalny Joanna Pilecka, katolicki biskup Stambułu Rubén Tierrablanca Gonzalez, przedstawiciele Polonii i stambulskiego duchowieństwa.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: poloniaistanbul.comPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook