WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Francja
 2019-11-09 Groby zasłużonych Polaków we Francji Ambasada RP w Paryżu

Z okazji Święta Zmarłych, przedstawiciele Ambasady RP oddali hołd wielkim Polakom zmarłym na emigracji we Francji, składając wieńce na grobach zasłużonych.

W tym roku Konsulowie odwiedzili m.in. cmentarze w Paryżu, Montmorency i Mesnil-le-Roi, kwiaty złożono również w polskich miejscach pamięci takich jak tablica pamiątkowa poświęcona „Solidarności” czy pod pomnikami ku czci Polaków, którzy walczyli o wolność poza granicami kraju.

Konsul RP Karolina Smaga i wicekonsul Beata Jeśko odwiedziły groby i złożyły kwiaty m.in.. na grobach: F. Chopina, J. Słowackiego, Rodziny Mickiewiczów, J.U. Niemcewicza, O. Kniaziewicza, C.K. Norwida, J. Giedroycia i O. Boznańskiej.

Kwiaty spoczęły również pod murem pamięci na cmentarzu Champeaux w Montmorency, gdzie znajdują się 32 tablice upamiętniające największe postaci i wydarzenia polskiej historii m.in. gen. W. Sikorskiego, gen. W. Andersa, Żołnierzy Armii Krajowej, Żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, tablica Marynarzy i Lotników polskich i tablica Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w ParyżuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook