WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-11-09 „Najpiękniejsza, bożonarodzeniowa kartka” PAI / Julia Barysheva Kravchenko‎

8 listopada 2019 roku w Energodarskim Młodzieżowym Klubie Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza odbyli się warsztaty rękodzielnicze.

Młodzież i dzieci robili kartki bożonarodzeniowe na konkurs „Najpiękniejsza, bożonarodzeniowa kartka”, który organizuje Ambasada RP w Kijowie wśród Polaków na Ukrainie uczących się języka polskiego. Już dzisiaj 10 pięknych karteczek z energodarskiego klubu pojedzie do Kijowa. Trzymamy kciuki!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Энергодарский клуб польской культуры имени Генрика Сенкевича / Julia Barysheva Kravchenko‎PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook