WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-11-09 Święto Niepodległości w Waszyngtonie PAI / Ojczyzna Polish Dancers

W rezydencji Ambasadora RP Piotra Wilczka wydano przyjęcie z okazji Święta Niepodległości, podczas którego celebrowano również stulecie relacji dyplomatycznych Polski i USA. Powodów do świętowania było więcej, warto wymienić włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, 15-tą rocznicę wejścia Polski do UE i 20-tą do NATO a także 90-lecia LOT Polish Airlines.

Gościem honorowym przyjęcia był Stephen Biegun, specjalny przedstawiciel Prezydenta Donalda Trumpa i zarazem mianowany przez niego na stanowisko Zastępcy Sekretarza Stanu. Amerykański dyplomata z dumą przyznaje się do swoich polskich korzeni. Polsko-amerykańską współpracę chwalił także David Pekoske, Zastępca Szefa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP otrzymał Pete V. Domenici (wręczenie nastąpiło pośmiertnie, odznaczenie odebrały córki) zaś Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP odebrał Francis J. Skrobiszewski, jak też rodzina Johna Hardta (wręczenie nastąpiło pośmiertnie).

Oprawę artystyczną zapewnili bracia Tomasz i Antoni Kleczek, którzy zagrali na fortepianie Steinway Model B przekazanym ambasadzie jako dar od Komitetu “$100k for the 100th”, z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Polski i amerykański hymn narodowy odśpiewały dzieci ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Wśród gości znaleźli się między innymi: członkowie zespołu Ojczyzna Polish Dancers, Richard P. Poremski, Prezes PNACouncil21Baltimore i Prezes Fundacji National Katyń Memorial, Lewis Hubbard, prezes Polish Home Club w Baltimore, Marcin Niemiec, Prezes PKM Polish Folk Dance Ensemble Filadelfii, Ryan Kotowski, sekretarz Rady PNA 21, Adam Mazurek, Bibliotekarz w bibliotece PNA 21-s. Henryk Sienkiewicz, dyrektor Polish Drama Club, Rada PNA 21 członek Anna Kajkowska, Grzegorz Nowicki z Narodowej Fundacji Pamięci Katyń i wielu innych.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ojczyzna Polish Dancers
Zdjęcia: Marcin Niemiec, Lewis Hubbard, Richard P. Poremski, Michael Carnahan, Malgorzata Bondyra i wielu innychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook