WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-11-09 CinePolska w Waszyngtonie Ambasada RP w Waszyngtonie

Pokazem filmu „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego podsumowana została tegoroczna seria filmowa CinePolska w kinie Avalon Theatre.

Film „Kurier” z 2019 roku jest inspirowany postacią Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego kuriera z czasów Powstania Warszawskiego, który po wojnie przez ponad trzy dekady związany był z Waszyngtonem i który w 1996 roku został uhonorowany prezydenckim medalem wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem amerykańskim. Przy okazji ubiegłotygodniowego pokazu widzom zostały udostępnione fragmenty wystawy „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas drugiej wojny światowej,” przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W tym roku Avalon Theatre zaprezentował również inne filmy związane z historią drugiej wojny światowej: „Dywizjon 303. Historię prawdziwą” w reżyserii Denisa Delicia, „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy oraz „Kamerdynera” w reżyserii Filipa Bajona.

Seria CinePolska została zapoczątkowana z inicjatywy ambasady w 2016 roku – w jej ramach prezentowane są najciekawsze z najnowszych polskich filmów, a od czasu do czasu – klasyki polskiego kina. CinePolska jest częścią prestiżowej serii Wednesday Signature Series. Pokazy odbywają się w środowe wieczory w historycznym audytorium najstarszego kina w Waszyngtonie Avalon Theatre i prezentują kinematografie z różnych stron świata.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w WaszyngtoniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook