WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Republika Południowej Afryki
 2019-11-22 40-lecie utworzenia Szkoły Polskiej imienia Jana Pawła w Johannesburgu Ambasada RP w Pretorii

19 października 2019 r. odbyły się uroczyste obchody 40-lecia utworzenia Szkoły Polskiej im. Jana Pawła w Johannesburgu. W uroczystościach wzięło udział ok. 100 zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele Ambasady RP w Pretorii, w tym Dominika Mosek, konsul RP w Pretorii.

Szkoła Polska im Św. Jana Pawła II w Johannesburgu powstała w 1979 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu Lucjana Dutkiewicza, wiceprezes Marii Nowak i ks. Tadeusza Walczaka. Od początku swojej działalności placówka cieszyła się ogromną popularnością wśród rodzin polonijnych. Zadaniem polskiej szkoły jest nie tylko nauczanie języka polskiego, elementów historii i geografii Polski były, ale także umacnianie tożsamości narodowej, kultywowanie polskich tradycji i rozwijania więzi młodego pokolenia z Polską. Organizowane obozy, wspólne wyjścia do teatru, pikniki czy wycieczki integrują Polaków skupionych wokół szkoły. Działalność placówki oparta jest na społecznej pracy nauczycieli, finansowym wsparciu rodziców oraz wspomagana jest przez Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu i Ambasadę RP w Pretorii. Pomoc Senatu Rzeczpospolitej Polskiej umożliwiła organizację polonijnych obozów młodzieżowych w Krynicy Zdrój, Zakopanem oraz obozu językowego w Piekarach koło Krakowa.

Podczas uroczystej Akademii Joanna Południak, Kierownik Szkoły Polskiej w Johannesburgu otrzymała okolicznościowy puchar z życzeniami dalszych sukcesów w promocji nauczania j. polskiego oraz działalności polonijnej. Gościem specjalnym wydarzenia była p. Marysia Nowak, założycielka Szkoły Polskiej w Johannesburgu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Pretorii / Zdjęcia: Joanna Południak/Szkoła Polska im. Jana Pawła II w JohannesburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook