WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Japonia
 2019-11-22 Przyjęcie w Ambasadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości Ambasada RP w Tokio

12 listopada odbyło się przyjęcie, w którym udział wzięli przedstawiciele japońskiego Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, korpusu dyplomatycznego i Polonii.

Wydarzenie rozpoczęło wspólne odsłuchanie hymnów Polski i Japonii oraz powitanie gości przez Ambasadora Pawła Milewskiego. Następnie goście mieli okazję wysłuchać mini-recital fortepianowy w wykonaniu pani Chiho Sakamoto. Toast zaś został wzniesiony przez gościa honorowego, Kihara Minoru, posła japońskiego Parlamentu i specjalnego doradcę Premiera Shinzo Abe.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w TokioPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook