WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-11-22 Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – Trzy spojrzenia Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

W dniach 21-22 listopada odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa „Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – Trzy spojrzenia”. Organizatorami konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Wydział nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (WNPiSM UW).

W uroczystej sesji inauguracyjnej, którą prowadził Tadeusz Adam Pilat, organizator, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, udział m.in. wzięli dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego; dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW; prof. Dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej WNPiSM UW; Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Swoją obecnością zaszczycili m.in.: Kazimierz Michał Ujazdowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Joanna Fabisiak, Sejm RP; Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ; Ewa Czerniawska, z Kancelarii Prezydenta RP; dr Witold Rybczyński, Collegium Civitas.

Szwecję reprezentowała Teresa Sygnarek, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Oprócz prezesów i reprezentantów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz zaproszonych gości w konferencji, zarówno podczas prelekcji, jak i paneli tematycznych wzięli udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja rozpatrywała m.in. sprawy edukacji polskiej oraz przyszłości mniejszości polskich w krajach sąsiedzkich. Pod lupę wzięto Litwę, Rosję, Białoruś, Ukrainę, Czechy i Niemcy. Obrady pokazały, że istnieje potrzeba kontynuacji i pogłębienia problematyki.Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: informacji Teresy Sygnarek
wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook