WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
 2019-11-22 FESTIWAL MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH "CHARKÓW - NASZ DOM" Konsulat Generalny RP w Charkowie

22 listopada odbył się festiwal mniejszości narodowych "Charków-Nasz Dom" organizowany przez Charkowską Radę Miejską razem z organizacjami społecznymi kilkunastu mniejszości, w którym uczestniczył przedstawiciel konsulatu wicekonsul Anna Szulakowska.

Polską diasporę reprezentowało Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie. Czlonek organizacji, śpiewaczka p. Ludmiła Kabaniec wykonała arię Halki z opery "Halka" Stanisława Moniuszki w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora.

Prezes Józefa Czernijenko otrzymała wyróżnienie od zastępcy mera p. Swietłany Gorbunowej-Ruban za zaangażowanie w przygotowanie festiwalu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w CharkowiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook