WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-11-23 Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

22 listopada w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja III konferencji metodycznej „Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic” z udziałem blisko 50 nauczycieli z polskich szkół społecznych działających w takich krajach, jak: Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja i Mołdawia.

Program konferencji łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Podczas inauguracji zaprezentowane zostały programy pomocowe Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" skierowane do nauczycieli polonijnych: m.in. pakiet edukacyjny "Dawniej to było" (http://dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl). podręczniki "Język polski bez granic" – do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich.

Organizatorem jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".III Konferencja metodyczna
Oświata polska na Wschodzie - język polski bez tajemnic

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych spotkań nauczycieli, które odbywały się w ramach I i II Kongresu Oświaty Polskiej na Wschodzie, realizowanych kolejno w Przemyślu i w Warszawie.

Tym razem partnerem merytorycznym konferencji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w tym roku obchodzi swoje 50 lecie.

Przygotowany program spotkania łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

W programie konferencji organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z UWM znajdą się odpowiedzi na zagadnienia:

  • Warsztaty fonetyczne: jak pracować nad poprawą wymowy polskiej – dr Magdalena Zaorska
  • Trudne miejsca w polskiej gramatyce – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
  • Testowanie sprawności na lekcji języka polskiego jako drugiego/obcego – dr hab. Maria Rółkowska
  • Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dr Miłosz Babecki
  • Jak uczyć słownictwa? Gry i piosenki na zajęciach języka polskiego jako drugiego/obcego.

Podczas spotkania przybliżony zostanie pakiet edukacyjny do nauczania historii „Dawniej to było” wraz z praktyczną stroną poszczególnych jego komponentów.

Na stronie http://dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl/ zamieszczone są materiały mające na celu wsparcie procesu nauczania oraz popularyzację historii Polski.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook