WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Jordania
 2019-11-23 SPOTKANIE Z POLONIĄ NAD MORZEM MARTWYM Ambasada RP w Ammanie

16 listopada br. Referat Konsularny Ambasady RP w Ammanie zorganizował spotkanie polonijne, połączone z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości.

Spotkanie odbyło się w hotelu Dead Sea Spa nad Morzem Martwym. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Polonii, w tym liczne grono dzieci z małżeństw polsko- jordańskich. Bezpośrednio po przywitaniu gości, rozpoczął się konkurs plastyczny o tematyce historycznej, w którym udział wzięli zarówno dzieci jak i dorośli. Wydarzenie wzmocniło więzi Polonii z Polską oraz dało impuls do zachowania i umacniania polskiej tożsamości narodowej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w AmmaniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook